Duszpasterze

Ks. biskup

Henryk Dąbrowski

Proboszcz Parafii Katedralnej pw. Świętego Ducha w Warszawie